Publieke sector

hnk
Inkoop adviseur

 

Projectleider onderzoek doelmatigheid en rechtmatigheid en Inkoopstrategie sessies met Directie en Bestuur.

leiden
Projectleider Europese aanbesteding

Europese aanbesteding huisvuilinzamelvoertuigen, transportvoertuigen en opslag en verwerking van het ingezamelde afval. Leiding geven aan drie projectteams (tussen 5 en 18 personen) en volledige betrokkenheid van operationeel gebruikers.

minez
Projectleider Europese aanbestedingen

Projectleider inkoopteam ICT (Software Reseller), projectleider inkoopteam uithuizing archief , projectleider inkoopteam Arbo. Via E-tendering en E-auction.

minjus
Senior Inkoper

Ten behoeve van Het Juridisch Loket i.o. het analyseren van ICT behoeften. Opstellen ICT inkoopstrategie en Inkoopplan voor een volledig nieuw op te richten organisatie. Projectleider Europese ICT aanbestedingen (internet voorzieningen, applicaties, infrastructuur, Call Center). Positieve evaluatie door Mr. Donner, Minister van Justitie

ns
Teamleider, strategisch inkoper en project manager.

Leiding geven aan QLTC team, sourcing en contract management van high tech systemen, beschikbaarheid van repair parts verbeterd, productiviteit in de werkplaatsen verhoogd, commodity strategieën, tactische en strategisch leveranciersmanagement, continuïteitsmanagement.

radboud
Projectleider inkoopdiagnose

Inkoop strategie is in lijn gebracht met focus en visie van Bestuur en medische afdelingen. Besparingspotentieel op Bouw & Onderhoud van € 6 miljoen (+ 9 %) geïdentificeerd. Begeleiding Inkopers bij realisatie van potentieel.

uwv
Interim Inkoop Manager

Participatie in oprichting UWV Concern Inkoop in oprichting. Advisering aan MT Concern Inkoop aangaande fusie en gewijzigde inkoopstrategie. Projectleider Europese Aanbestedingen gebouw installaties, energie, openbaar vervoer, ICT, salarisverwerking systeem en Handelsdrukwerk. Opzetten en implementeren leveranciersselectie methodiek. Coördinator inkooptrajecten nieuwbouwpand, tevens account manager naar interne Opdrachtgever. Advisering inkoopprocessen Onroerende Zaken (Inkoopplan Onroerend Zaken goedgekeurd door ISFAH examen commissie)

vitens
Inkoop adviseur

Opstellen Programma van Eisen E-Procurement, met als resultaat een functioneel ontwerp en PvE Vitens E-Procurement.