Capex-MRO

andritz
Interim Manager Inkoop & Logistiek

 

Tijdige oplevering van DBM projecten in India, China, US en Duitsland. Blijvende verbetering van inkoop- en logistieke processen en procedures, coaching van de inkopers.

asml
Inkoop adviseur Electro en Installatie

 

Uitvoering van benchmark op E&I contractor volgens QLTC benadering en volledig transparante prijsopbouw leidend tot 15 % kostenreductie.

campbells
Interim Purchase & Logistics Manager

 

Tender voor aanschaf en installatie van nieuwe verpakkingslijn. Integratie van technische inkoop.

ns
Teamleider, strategisch inkoper en project manager

 

Leiding geven aan QLTC team, sourcing en contract management van high tech systemen, beschikbaarheid van repair parts verbeterd, productiviteit in de werkplaatsen verhoogd, commodity strategieën, tactische en strategisch leveranciersmanagement, continuïteitsmanagement..

leiden
Projectleider Europese aanbesteding

 

Europese aanbesteding huisvuil-inzamelvoertuigen, transportvoertuigen en opslag en verwerking van het ingezamelde afval. Leiding geven aan drie projectteams (tussen 5 en 18 personen) en volledige betrokkenheid van operationeel gebruikers.

pon cat
Projectleider inkoop en logistiek

 

Opstellen van strategisch – en tactisch inkoopbeleid. Kosten reductie op diverse technische categorieën van 5% - 30%.