Mijn visie

visie chain

Mijn visie is dat Inkoop en supply  chain management zich in de unieke positie bevind om samenwerking te realiseren, zowel bij leveranciers als bij de eigen organisatie. Samenwerking is enerzijds een enorme kans om extra waarde toe toevoegen. En anderzijds een voorwaarde voor succes gezien de sterk toegenomen complexiteit, de snelheid van verandering en onderlinge afhankelijkheid. Dit vraagt om een andere benadering dan we gewend zijn.

visie chain

Een succesvolle samenwerking voldoet aan drie V’s:

  • Verlangen: een krachtig gezamenlijk doel
  • Verbinding: innerlijke verbinding en van daaruit verbinding met anderen realiseren.
  • Vasthoudend: vasthouden om het gezamenlijke doel te realiseren.

Door mijn 25 jaar ervaring ben ik in staat om op deze punten het verschil te maken.