1. DISCLAIMER
 2. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
  Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch RM Inkoopmanagement & Coaching B.V., noch de aan RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. gelieerde bedrijven op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.
 3. Verstrekken informatie
  Door informatie aan RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. te verstrekken of materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat deze informatie en deze materialen gebruikt mogen worden en dat gebruik door RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, heeft RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. geen controle. RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.
 4. Bescherming persoonsgegevens
  RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die aan RM Inkoopmanagement & Coaching B.V. via deze site worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
 5. Neem contact met ons op
  Indien u een vraag, klacht of opmerking heeft over deze site, neemt u dan contact op met Richard Mattheij door een e-mail te sturen naar: rminkoop@kpnmail.nl.
 6.  Kamer van koophandel en BTW nummer: Inschrijving KvK 83901752, BTW nummer NL001693325B12